Vnitropodniková směrnice CoC je vyžadována pro certifikační systém FSC-CoC. Tato směrnice je konkrétním popisem postupů, které zabezpečují fungování systému CoC v podnicích. Směrnice je tak nedílnou součástí přípravy na certifikační audit. Tento dokument je potřeba držet stále jako aktuální tak, aby sloužil podniku jako „manuál“ pro veškeré postupy s certifikovaným materiálem a zároveň umožnil auditorovi sledovat nastavení všech procesů.

Vypracování nové směrnice pro firmu nabízíme jako součást celkové přípravy při zavádění systému FSC-CoC do struktur podniku.

Pro podniky, které jsou již držitelem některého z těchto certifikátů, nabízíme úpravu jejich směrnice CoC. Tyto úpravy se provádějí při rozšíření či změně certifikované výroby, při změně postupů souvisejících s certifikovaným materiálem, či třeba při změně zaměstnanců nebo jako výsledek interního auditu. Změnu směrnic často vyžadují podniky před recertifikací podniku, která je nezbytná při vypršení období, na které byla firma certifikována.

Změny směrnic provádíme také jako součást trvalé správy Vašeho systému CoC, který může obsahovat školení zaměstnanců či interní audity ve firmě.