Rádi pomůžeme vašim zaměstnancům s orientací v jejich závazcích v souvislosti s certifikací FSC. Vám tím ušetříme čas a jiné podnikové zdroje.

Každá certifikovaná společnost musí vyškolit své zaměstnance a pracovníky, aby znali své povinnosti a odpovědnost při práci s FSC certifikovaným materiálem. Tato školení pak musí být revidována a opakována. Špatně vyškolení zaměstnanci dělají chyby, které mohou vést ke ztrátě certifikátu nebo nutnosti dalšího auditu.

Při proškolení zaměstnanců klademe důraz především na efektivitu a snažíme se vypíchnout nejdůležitější body v pracovní náplni na jednotlivých pozicích. Školení jsou vždy zpracována na základě certifikačního systému FSC-CoC a jsou upravována dle aktuálních změn v podniku. Tento systém CoC vyžaduje pravidelná školení zaměstnanců o povinnostech pro ně vyplývajících v souvislosti s certifikací.

Proto našim zákazníkům také nabízíme:

  • První školení před certifikačním auditem, které je vyžadováno oběma certifikačními systémy.
  • Pravidelná každoroční školení. Ta mohou být spojena s úpravou vnitropodnikových směrnic nebo interními audity podniků.
  • Možnost testového přezkoušení zaměstnanců pro zvýšení jistoty, že Váš systém CoC bude plně funkční.
  • Zpracování školícího manuálu, který usnadní školení všech zodpovědných osob tak, jak vyžadují normy pro FSC ve Vašem podniku.