Interní audit podniku pro CoC je vnitropodniková kontrola, která je v některých případech nezbytnou součástí implementace i udržování systému CoC ve firmách. Při této kontrole je podnik podroben zkoumání, zda jsou veškeré nastavené postupy funkční a zda podnik dodržuje normativy dle příslušného certifikačního schématu.

Našim klientům nabízíme provedení interního auditu v jejich systémech CoC a to libovolně, jak jim tato služba bude nejvíce vyhovovat. Klienti si mohou vybrat, zda jejich podnik podrobíme internímu auditu pouze jednou, a to jako modelovou ukázku pro následné každoroční audity, které si již společnost bude vykonávat samostatně, či zda budeme jejich interní audity provádět pravidelně.

Pro firmy také zpracováváme detailní plány interního auditu, které tak usnadní tuto činnost jejich vlastním zaměstnancům.

Pravidelné interní audity pak mohou být spojeny se školením zaměstnanců či s případnými úpravami vnitropodnikových norem k danému systému. Podniky, se kterými spolupracujeme takto dlouhodobě, zároveň pravidelně informujeme o případných změnách v certifikačních standardech a pomáháme jim překonávat případné problémy s jejich certifikovanými postupy.