FSC kontrolované dřevo (FSC-CW) je koncept, který umožňuje použití FSC necertifikovaného dřeva při výrobě FSC výrobků. FSC kontrolované dřevo není považováno za materiál certifikovaný, ale pouze kontrolovaný a to ve vztahu k jeho nekontroverznímu původu.

FSC kontrolované dřevo může být použito při výrobě FSC certifikovaných výrobků a to se smíšením s FSC certifikovanými materiály. Takto vzniklé výrobky již však nemohou být označeny jako FSC 100%, ale pouze jako FSC Mix nebo FSC Recycled.

Nabízíme pomoc při zavádění FSC kontrolovaného dřeva do CoC řetězce Vaší firmy. Zpracování FSC kontrolovaného dřeva po zpracovateli vyžaduje nové postupy a procedury, které pro Vás vypracujeme a zaškolíme Vás v jejich používání.

FSC kontrolované dřevo může být nakupováno:

  • Od FSC certifikovaného dodavatele, který je certifikován na zpracování a prodej této kategorie materiálu. Materiál již nakupovaný jako FSC – CW je přijímán obdobně jako FSC certifikovaný materiál a nakupující společnost pouze kontroluje platnost FSC certifikátu dodavatele a označení na dodacích listech a fakturách a není povinna zavádět Ověřovací program pro nákup FSC kontrolovaného dřeva.
  • Od necertifikovaného dodavatele nebo dodavatele, který není certifikován pro prodej FSC-CW. V tomto případě musí firma zavést ověřovací programu tzv. Verifikační program.  Ověřovací program je soubor opatření a postupů (definovaných v standardu FSC-STD-40-005), podle kterých musí společnost postupovat, aby při svém nákupu vyloučila kontroverzní dřevo.

Ověřovací program pro nákup FSC kontrolovaného dřeva je vypracován na základě výsledků Hodnocení rizik pro každý stát, ve kterém bylo dřevo vytěženo. Hodnocení rizik provádí sama nakupující firma, pokud pro danou zemi neexistuje schválené národní hodnocení. V takovém případě je nakupující firma povinna postupovat podle výsledků národního hodnocení.

Národní hodnocení pro Českou republiku najdete zde.

Vaší společnosti můžeme dále nabídnout zpracování Ověřovacího programu (Verifikačního programu) pro nákup FSC kontrolovaného dřevo včetně zaškolení pracovníků pro vykonávání Verifikačních auditů u Vašich dodavatelů.
Naše služby nemusí být omezeny pouze na jednorázové zpracování Verifikačního programu. Našim zákazníkům poskytujeme také každoroční vykonávání verifikačních auditů třetí stranou podle standardu FSC-STD-40-005, které zajišťuje odbornou a procesně správnou kontrolu Vašich dodavatelů.