Ověříme zda-li je váš podnik připraven na certifikaci FSC cvičným auditem. Případné pochybení můžete do auditu ještě napravit.

Forma kontroly připravenosti podniku na chystanou certifikaci, před samotným certifikačním auditem, se nazývá cvičný audit.

U společností, které mají složitou strukturu podniku a implementace CoC je komplikovanější, je vhodné provést kontrolu připravenosti podniku na certifikační audit. Tuto kontrolu označujeme jako cvičný audit nebo nazýváme cvičným auditem, při kterém je podnik podroben kontrole simulující samostatný audit.

Při této další návštěvě podniku tak kontrolujeme, zda podnik splňuje veškeré požadavky, jak jsou uloženy ve vnitropodnikové směrnici. Je provedena kontrola potřebných dokumentů, značení výrobků včetně ověření znalostí zaměstnanců. Na rozdíl od certifikačního auditu je při tomto cvičném auditu prostor na opravu případných chyb. Podnik se tak může ujistit, že všechny osoby zodpovědné za fungování certifikátu v podniku vědí, jak pracovat.