JAK ZÍSKAT CERTIFIKÁT FSC?
ZAJISTÍME VÁM VŠE POTŘEBNÉ!

CHCI VĚDĚT CO MI FSC PŘINESE

Forest Stewardship Council (FSC) je nejuznávanější certifikační systém lesů a dřeva na světě. Certifikací váš produkt získá navíc sociální a ekologickou hodnotu, což ocení i vaši zákazníci.

CHCI POMOCT S CERTIFIKACÍ FSC

Chcete se certifikací FSC zařadit mezi ekolokogicky a sociálně zodpovědné firmy a nevíte jak na to? Potřebujete konzultaci, nebo na certifikaci připravit? Neváhejte se na nás obrátit.

FSC KONTROLOVANÉ DŘEVO?

Máte nedostatek FSC certifikované suroviny? Potřebujete pomoct při zavádění FSC kontrolovaného (FSC controlled wood) dřeva do Vašeho podniku? Kontaktujte nás.

Proč podnik certifikovat dle FSC?

DRŽITELŮM CERTIFIKÁTU FSC SE ZVEDL POZITIVNÍ OBRAZ U ZÁKAZNÍKŮ 90%
DRŽITELŮM CERTIFIKÁTU FSC POMÁHÁ PREZENTOVAT SPOLEČENSKOU ZODPOVĚDNOST 84.9%
DRŽITELŮ CERTIFIKÁTŮ FSC CERTIFIKACE POSKYTUJE PŘIDANOU HODNOTU JEJICH PRODUKTŮM 81.5%

FSC štítek na výrobku spotřebiteli zaručuje, že dřevo na jeho výrobu bylo vytěženo podle nejpřísnějších ekologických a enviromentálních pravidel. Proto je Forest Stewardship Council (FSC) je nejuznávanější certifikační systém lesů a dřeva na světě.

Environmentálně vhodné

Ochrana a zachování přirozených lesů a lesů s vysokou ochranářskou hodnotou.

Sociálně přínosné

Respektování práv pracovníků, komunit a domorodého obyvatelstva.

Ekonomicky životaschopné

Vytváří nové trhy a přináší produktům další přidanou hodnotu.

Proč FSC?

Naše služby

Jste firma vyrábějící nebo obchodující s dřevěnými a papírovými výrobky? Produkty s certifikátem FSC zaručují vašim zákazníkům, že na jejich výrobu bylo použito dřevo z šetrně obhospodařovaných lesů, případně z recyklovaných surovin a vaše společnost přispívá k šetrnému lesnímu hospodaření. Certifikát FSC pomáhá podnikům proniknout na nové trhy a udržet trhy stávající.

S naší pomocí

Na základě dlouholetých zkušeností vám dokážeme komplexně nastínit možnosti využití FSC certifikace a provést vás všemi nařízeními a požadavky tak, aby byla následná certifikace co nejjednodušší a nejekonomičtější.

Objem práce: 46 hodin

Sami

Pokud si budete chtít zajistit certifikaci FSC svépomocí, připravte se na větší množství práce a informací, které odpovídá jedné pracovní pozici na jeden až dva měsíce.

Objem práce: 159 hodin

Každá certifikovaná společnost musí vyškolit své zaměstnance a pracovníky, aby znali své povinnosti a odpovědnost při práci s FSC certifikovaným materiálem. Tato školení pak musí být revidována a opakována. Špatně vyškolení zaměstnanci dělají chyby, které mohou vést ke ztrátě certifikátu nebo nutnosti dalšího auditu. Při proškolení zaměstnanců klademe důraz především na efektivitu a snažíme se vypíchnout nejdůležitější body v pracovní náplni na jednotlivých pozicích.

S naší pomocí

Našim zákazníkům nabízíme první, vyžadované školení před certifikačním auditem. Dál pravidelná každoroční školení (ta mohou být spojena s úpravou vnitropodnikových směrnic nebo interními audity podniků). Samozřejmě pro vás zpracujeme školícího manuálu, který usnadní školení všech zodpovědných osob tak, jak vyžadují normy pro FSC ve Vašem podniku.

Objem práce: maximálně 3 hodiny

Sami

Školení musí být vždy zpracována na základě certifikačního systému FSC-CoC a jsou upravována dle aktuálních změn v podniku. Tento systém CoC vyžaduje pravidelná školení zaměstnanců o povinnostech pro ně vyplývajících v souvislosti s certifikací proto stojí hodně interních lidských zdrojů.

Objem práce: minimálně 7 hodin

Veškeré postupy, kterými prochází FSC certifikovaný materiál, musí být popsány v oficiálním dokumentu – vnitropodnikové směrnici FSC, ta musí obsahovat rozdělení kompetencí a určení zodpovědností u jednotlivých kroků výroby.

S naší pomocí

Vypracujeme vnitropodnikovou směrnici tak, aby obsahovala veškeré potřebné postupy a požadavky a zároveň sloužila jako manuál pro školení pracovníků.

Objem práce: maximálně 16 hodin

Sami

Špatně nebo nedostatečně vypracovaná směrnice pak neplní svůj účel při rozdělování kompetencí a odpovědností při zpracování a evidenci FSC materiálu.

Objem práce: minimálně 48 hodin

Interní audit podniku pro CoC je vnitropodniková kontrola, která je v některých případech nezbytnou součástí implementace i udržování systému CoC ve firmách. Při této kontrole je podnik podroben zkoumání, zda jsou veškeré nastavené postupy funkční a zda podnik dodržuje normativy dle příslušného certifikačního schématu.

S naší pomocí

Našim klientům nabízíme provedení interního auditu v jejich systémech CoC a to libovolně, jak jim tato služba bude nejvíce vyhovovat. Pro firmy také zpracováváme detailní plány interního auditu, které tak usnadní tuto činnost jejich vlastním zaměstnancům.

Sami

Pravidelné interní audity pak mohou být spojeny se školením zaměstnanců či s případnými úpravami vnitropodnikových norem k danému systému.

Forma kontroly připravenosti podniku na chystanou certifikaci, před samotným certifikačním auditem, se nazývá cvičný audit. U společností, které mají složitou strukturu podniku a implementace CoC je komplikovanější, je vhodné provést kontrolu připravenosti podniku na certifikační audit. Tuto kontrolu označujeme jako cvičný audit nebo nazýváme cvičným auditem, při kterém je podnik podroben kontrole simulující samostatný audit.

S naší pomocí

Při této další návštěvě podniku tak kontrolujeme, zda podnik splňuje veškeré požadavky, jak jsou uloženy ve vnitropodnikové směrnici. Je provedena kontrola potřebných dokumentů, značení výrobků včetně ověření znalostí zaměstnanců.

Sami

Na rozdíl od certifikačního auditu je při tomto cvičném auditu prostor na opravu případných chyb. Což může být pro interní zaměstnance obtížné kvůli nedostatečnému odstupu od chodu podniku.

FSC kontrolované dřevo (FSC-CW) je koncept, který umožňuje použití FSC necertifikovaného dřeva při výrobě FSC výrobků. FSC kontrolované dřevo není považováno za materiál certifikovaný, ale pouze kontrolovaný a to ve vztahu k jeho nekontroverznímu původu. FSC kontrolované dřevo může být použito při výrobě FSC certifikovaných výrobků a to se smíšením s FSC certifikovanými materiály. Takto vzniklé výrobky již však nemohou být označeny jako FSC 100%, ale pouze jako FSC Mix nebo FSC Recycled.

S naší pomocí

Nabízíme pomoc při zavádění FSC kontrolovaného dřeva do CoC řetězce Vaší firmy. Zpracování FSC kontrolovaného dřeva po zpracovateli vyžaduje nové postupy a procedury, které pro Vás vypracujeme a zaškolíme Vás v jejich používání.

Sami

Ověřovací program je soubor opatření a postupů (definovaných v standardu FSC-STD-40-005), podle kterých musí společnost postupovat, aby při svém nákupu vyloučila kontroverzní dřevo. Orientace v tomto složitém tématu může být pro podnik velmi náročné.

Proč si vybrat nás?

 

Ráda bych tímto poděkovala společnosti Fairwood Solutions. s.r.o, zvláště pak paní Kodýmové, která nás perfektně připravila na audit FSC a pomohla nám nastavit veškeré procesy v naší společnosti pro systém FSC. Trpělivě odpovídala na všechny naše dotazy a vždy byla vstřícná a milá. U auditu jsme neměli jediný zádrhel díky tomu, že nám věnovala maximum svých znalostí a zkušeností. Když hodnotíme zpětně volbu mezi poradenstvím Vaší společnosti nebo se systémem FSC prokousat sami a připravit se na certifikaci bez pomoci, tak jednoznačně byla příprava Vaší společností výborná volba. Ušetřili jste nám čas i peníze. Děkujeme za Vaše poradenství a vstřícnost s jakou jste k nám přistupovala a budeme se těšit na další spolupráci.

Monika Kočí, Dekameron CZ s.r.o.

Se společnosti FAIRWOOD Solutions s.r.o. spolupracujeme již od roku 2014, kdy nám pomáhala prokousat se standardy FSC, nastavit správné firemní postupy a proškolit zaměstnance.  Díky profesionálnímu přístupu konzultantů FAIRWOOD Solutions jsme si výrazně zkrátili čas pro získání certifikačního auditu než pokud bychom se pokoušeli požadavky vyplývající ze standardů FSC implementovat bez této pomoci. Ve výsledku jsme tak ušetřili značnou část nákladů a mohli nabízet FSC zboží mnohem dříve, než bez této pomoci. Vzhledem k tomu, že se standardy FSC v čase mění, tak je nutné, aby certifikovaná společnost na změny těchto standardů patřičně reagovala. V těchto případech jsme se opět mohli spolehnout na konzultanty FAIRWOOD Solutions, kteří nám pomohli tyto změny zapracovat do našich firemních procesů a firemní směrnice FSC.

Martin Holub, JIRI MODELS a.s.

 

Děkuji za velmi rychlou a profesionální práci paní Kodýmové při přípravě na recertifikační audit. Vše proběhlo velmi rychle a spolehlivě. Audit dopadl bez chyb . Všem vřele doporučuji využít služeb profesionálů a nespoléhat na štěstí a shodu okolností.

 

Radek Drahokoupil, GAVEN s.r.o.

Kontaktujte nás

Kontakt:

FAIRWOOD Solutions, s.r.o.

IČ:28306775
Údolní 401/38,
602 00Brno – Veveří

kancelář:
Kounicova 299/42 , 612 00 Brno

Lída Kodýmová
+420 792 752 317
kodymovaZAVINÁČfairwood-solutions.cz